Bilimsel Araştırma ve Projeler

Bilimsel Araştırma ve Projeler

Bölümümüz deneysel araştırma laboratuvarlarında ağırlıklı olarak Kanser moleküler biyolojisi, G Protein ve G protein kenetli reseptörler, Stres ve ilgili sinyal ileti yolakları, Biyoinformatik, Elektromanyetik alanın (ELF-EMF) etkileri çalışmaları yapılmaktadır.  Laboratuvarlarımızda, DNA/RNA teknikleri, klonlama, Western blot , RT-PCR, hücre kültürü gibi moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak hücre çoğalması, apoptoz , gene ekspresyonu,  G-protein aracılı sinyal ileti yolakları (cAMP,NO,Ca v.b) çalışmaları yapılmaktadır. Görüntüleme  biriminde Işık ve Florasan mikroskopları  bulunmaktadır.

Klinik araştırmalar; Klinik bölümlerle birlikte çeşitli hastalıklarda Gen polimorfizm çalışmaları (Hipertansiyon,Migren ve Diyabet v.b)bulunmaktadır. 

 

 

Yayınlarımızdan Bazıları:

M.Z. G¨oren1 °, G.E. Sarıdo˘gan1, A. Aykac, H. Cabadak .The effect of a combination of D-cycloserine treatment and extinction therapy on M1 protein expression in rats traumatised with cat odor doi:10.1016/S0924-977X(15)30175-9 European psychopharmacology2015Volume 25, Supplement 2, Pages S183–S184

Banu Aydın1, M. Zafer Gören2,*, Hülya Cabadak1. Investigation of the Roles of Non-neuronal Acetylcholine in Chronic Myeloid Leukemic Cells and Their Erythroid or Megakaryocytic Differentiated Lines. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2018:18,1440-47 Doi:10.2174/1871520618666180406123154

Mehmet KazimAsutay∗BanuAydin,HasanToper,DenizFilinte,HülyaCabadak,IlkerTinay. M2 AND M3 MUSCARINIC RECEPTOR EXPRESSION IN BLADDER TUMOR. The Journal of Urology.vol 199,no 4S,supplement may 20,2018,e778.

Merve Saygı Bacanak, Banu Aydin, Hulya Cabadak, Asiye Nurten, M.Zafer Gören,Nurhan Enginar Contribution of M1 and M2 muscarinic receptor subtypes to convulsions in fasted mice treated with scopolamine and given food. Corresponding Author: Nurhan Enginar. Behavioural Brain Research Volume 364, 17 May 2019, Pages 423-430 https: //doi .org/ 10.1016 /j.bbr. 2017.11.018

*Zehra Kanlı1,* Banu Aydın1, Hülya Cabadak1. Effects of Several Compounds in Human Erythroleukemia  K562 Cell Proliferation and Apoptosis. Marmara Medical Journal 2019; 32: 20-265-

Orun O, Mega Tiber P, Serakinci N. Partial knockdown of TRF2 increase radiosensitivity of human mesenchymal stem cells. Int J Biol Macromol. 2016 Sep;90:53-8. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2015.10.072.

 

Orun O, Mega Tiber P. FRET-based characterization of K264A, D345A, and Y335A mutants in the human dopamine transporter. Turk J Biol, 2017, 41:378-387, doi:10.3906/biy-1607-9

 

Serakinci N, Mega Tiber P, Orun O. Chromatin modifications of hTERT gene in hTERT-immortalized human mesenchymal stem cells upon exposure to radiation. Eur J Med Genet. 2018 May;61(5):288-293. doi: 10.1016/j.ejmg.2017.12.014.

 

Pirzada RH, Orun O, Erzik C, Cagsin H, Serakinci N. Role of TRF2 and TPP1 regulation in idiopathic recurrent pregnancy loss. Int J Biol Macromol. 2019 Jan 4;127:306-310. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.01.011.

 

Enes Akyüz, Pinar Mega Tiber, Merve Beker, Fahri Akbaş. Expression of cardiac inwardly rectifying potassium channels in pentylenetetrazole kindling model of epilepsy in rats.. Cell Mol Biol  Vol: 64 | Issue 15, p.48-54. doi: http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2017.64.15.8,

 

Tiber PM, Sevinc SK, Kilinc O, Orun O. Biological effects of whole Z.Officinale extract on chronic myeloid leukemia cell line K562. Gene. 2019 Jan 23. pii: S0378-1119(19)30059-9. doi: 10.1016/j.gene.2019.01.015.

 

CN

 1. Kan, C. Esapa, T. Sipahi, C. Nacar, F. Özer, N. Buyru Sayhan, M.Y. Kaynar, A.Ç. Sarıoğlu, P.E. Harris. G Protein Mutations in Pituitary Tumors: A Study on Turkish Patients, Pituitary, 75-80 pp., 2003.

 

 1. Cabadak, O. Orun, C. Nacar, Y. Dogan, O. Guneysel, A.S. Fak, B. Kan. The Role of G Protein ß3 Subunit Polymorphisms C825T, C1429T, and G5177A in Turkish Subjects with Essential Hypertension, Clinical and Experimental Hypertension, 202-208 pp., 2011.

 

 1. Orun, C. Nacar, H. Cabadak, P. Mega Tiber, Y. Doğan, Ö. Güneysel, A.S. Fak, B. Kan. Investigation of the Association Between Dopamine D1 Receptor Gene Polymorphisms and Essential Hypertension in a Group of Turkish Subjects, Clinical and Experimental Hypertension, 418-421 pp., 2011.

 

 1. Mega Tiber, O. Orun, C. Nacar, U.O. Sezerman, F. Severcan, M. Severcan, A. Matagne, B. Kan. Structural characterization of recombinant bovine Go by spectroscopy and homology modeling, Spectroscopy, 213-229 pp., 2011.

 

 M.Sunbul, F. Eren, C. Nacar, M. Agirbasli. Sex hormone binding globulin gene polymorphisms and metabolic syndrome in postmenopausal Turkish women, Cardiology Journal, 287-293 pp., 2013.

 

 

 

Projeler:

 

 • Megakaryositik Hücrelerde Karbakolün Apoptoza Etkisi. BAPKO. Yürütücü: Doç. Dr. Hülya Cabadak, Araştırıcı: Dr. Banu Aydın, 2013-2016.
 • Alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptörlerinin K562 hücre çoğalması ve sinyal iletisindeki rolleri üzerine çalışmalar. M.Ü.BAPKO SAGYLP 2018-2020
 • Migren Hastalarında LRP1 ,TRPM8 Polimorfizmi Sıklığının Belirlenmesi M.Ü.BAPKO SAG-C-YLP-141014-0346 Yürütücü: Doç.Dr.Hülya Cabadak ,Araştırmacı Y.Lisans Öğrencisi Begüm Çakıcı .Eylül- 2014-Nisan 2016-2017
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Sıçan Modelinde Glukokortikoidlerin Rolü. M.Ü.BAPKO SAG-C-YLP-141014-0347 Yürütücü: Doç.Dr.Hülya Cabadak ,Araştırmacı Y.Lisans Öğrencisi Ayşe Melek Tanrıverdi , 2014- 2016 Mayıs
 • İnsan Eritrolösemi Hücrelerinde TNFa’nın Muskarinik reseptör M3  ekspresyonu,  CXCL8 ve asetilkolin (ACh) salınımındaki rolü üzerine çalışmalar. Yürütücü: Doç.Dr.Hülya Cabadak ,Araştırmacı Y.Lisans Öğrencisi Zehra Kanlı, M.Ü. BAPKO  SAG-C-YLP-080415-0101,8.04. 2015-10.06.2016
 • Etodolak’ın iyi ve kötü gidişli göğüs kanseri hücre hatlarında apoptotik gen ekspresyon profillerinin çıkarılması. SAG-A-080715-0313, 08.07.2015-08.07.2016.
 • Kolon kanseri hücre hatlarında Sonic Concepts HIFU dönüştürücüsünün biyolojik etkilerinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projesi , Doktora Tez Projesi , 08.11.2017-08.11.2019.
 • Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Katekol-O-Metil-Transferaz Polimorfizmlerinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projesi , Y.Lisans Tez Projesi, 13.12.2017-13.12.2018.
 • Proje No: 114S525, Nano-Desenli Jelatin Yüzeylerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Kanser Tedavisinde Kullanımlarının Hücre Kültürü Çalışmaları ile Değerlendirilmesi, TUBITAK, 2014- 2017.
 • SAG-C-YLP-131217-0648 Meme Kanseri Hücre Soylarında Diosgenin ve Daktolisibin Kooperatif Etkisinin Belirlenmesi, 13.12.2017
 • SAG-A-200318-0093, K562 kronik myeloid lösemi hücre hattında etodolak türevi SGK-205 ve SGK-216’nın antikanser etkilerinin incelenmesi, 20.03.2018.
 • SAG-C-YLP-141118-0609, Naproksen türevi bileşiklerin meme epiteli ve farklı meme kanseri hücre hatlarında antikanser etkisinin incelenmesi, 14.11.2018
 • Over Tümörlerinde gip Mutasyonlarının Hibritleme, SSCP ve DNA Dizi Analiziyle İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 1999-2001.
 • Hipertansiyonlu Bireylerde GNB3 Polimorfizmi Sıklığının Belirlenmesi. TÜBİTAK, 2005-2007.
 • Go Proteininin alfa altbiriminini üçüncül yapısının deneysel ve kuramsal olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2006-2008.
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Alt Yapı Projesi - Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM). Devlet Planlama Teşkilat (DPT), 2010-2013.
 • Esansiyel Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarı ve Endotel Disfonksiyonu ile eNOS, GNB3 ve ACE Polimorfizmlerinin İlişkisi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO), 2008-
 • Structural and Functional Studies of the Go Alpha as a Basis for Understanding its Interactions in Central Nervous System Function and Disease. Britain-Turkey Partnerships Programme (The British Council) – Marmara University / Imperial College UK, 2001-2003.

Bu sayfa Biophysics tarafından en son 01.11.2021 12:05:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM